Department Department Department Department Department Department Department

Αγγλικά -Τεχνική Ορολογία για Χ/Μ - Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.10.2018

Στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος, Technical  English  του  Γ΄ εξαμήνου σπουδών  , την Τετάρτη   3/10/18 και  ώρα  4.00 - 6.00  μ.μ  θα  γίνει παρουσίαση με θέμα,   Test Report, including exercises on concise technical writing and organising a test report, από την επισκέπτρια PROF. KOMAREWSKA MARGARET  του BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Poland

Παρακαλούνται οι  φοιτητές  –τριες του έτους να προσέλθουν στην αίθουσα ΧΜ3.