Department Department Department Department Department Department Department

Ιστορία της Τεχνολογίας Ι - Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.10.2018

Το μάθημα Ιστορία της Τεχνολογίας Ι διδάσκεται κάθε Παρασκευή 14.00-17.00 στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης στην πλαϊνή αριστερή πλευρά [είσοδος για κοσμητείες].

 

Ο διδάσκων

Θ.Γ. ΧΟΝΔΡΟΣ