Department Department Department Department Department Department Department

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.10.2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι το μάθημα "Εισαγωγή στην Φιλοσοφία" θα γίνεται στο αμφιθέατρο ΧΗ7 (στο νότιο κτήριο του Χημικού)

Χρήστος Τερέζης

Καθηγητής Φιλοσοφίας