Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα μαθημάτος του ΤΟΕ "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες"

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.10.2018

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα μαθημάτων του ΤΟΕ σχετικά με το μάθημα σε ανάθεση  διδασκαλίας "Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες" με διδάσκουσα την κ. Σαλαμαλίκη τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι:

E-mail: ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ <paraskevi.salamaliki@upatras.gr>,

τηλ. 2610 969 952-----------------------------
 
Γραμματεία
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίο
Πάτρα ΤΚ 26504