Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Οκτώβριος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2018

Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών, προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Όλες οι παρουσιάσεις του παλαιού συστήματος θα γίνουν στις 17 Οκτωβρίου 2018

και του νέου συστήματος θα γίνουν από τις 24 έως 26 Οκτωβρίου 2018,

στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα παρουσίασης τους.

 

Εκ της Γραμματείας