Department Department Department Department Department Department Department

Δράση Επιμόρφωσης στην Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.10.2018

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει για τους φοιτητές του 5ου έτους δράση επιμόρφωσης στο αντικείμενο της Τεχνολογικής Επιχειρηματικότητας. Η δράση θα είναι διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων και σκοπό έχει την εισαγωγή νέων μηχανικών στην τεχνολογική επιχειρηματικότητα. Αποτελείται από διαλέξεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια και εργαστήρια σε αντικείμενα που ξεκινούν από τη γέννηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και καταλήγουν στην μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). Εισηγητές στην επιμόρφωση θα είναι ο κ. Εμμ. Αδαμίδης (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Παν. Πατρών) και έμπειρα  διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ). Το αναλυτικό πρόγραμμα της δράσης δίνεται παρακάτω και αποτελείται από ένα τετράωρο ή τρίωρο σεμινάριο/εργαστήριο κάθε εβδομάδα σε ώρες εκτός μαθημάτων.

 

 

Οι φοιτητές του 5ου έτους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη δράση μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο https://goo.gl/forms/hx6zKZT7iO5S4U4v1. Το βιογραφικό σημείωμα που ζητείται στην αίτηση θα πρέπει να είναι στο πρότυπο Εuropass (Δημιουργία με το δικτυακό πρότυπο https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose). Για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνιση οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται με e-mail στον αναπλ. καθ. Λευτέρη Αμανατίδη.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στα 30 άτομα οπότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων θα κλείσει με τη συμπλήρωση των 30 ατόμων. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.