Department Department Department Department Department Department Department

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ OΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.10.2018

Οι διπλωματούχοι φοιτητές (και όσοι αποφοιτήσουν μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία του Δεκεμβρίου πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  1. Progress: εγγραφή στο χειμερινό Εξάμηνο (εάν δεν έχουν εγγραφεί) και αίτηση αποφοίτησης.

 

  1. Site τμήματος: Τμήμα>Αιτήσεις>Έντυπα προπτυχιακών σπουδών>Αίτηση ορκωμοσίας

     α. Την κατεβάζετε την εκτυπώνετε και την καταθέτετε στη Γραμματεία του Τμήματος.

     β. μαζί με το paso και όσοι το έχουν χάσει υπεύθυνη δήλωση.

  τα καταθέτετε στη Γραμματεία του Τμήματος

 

  1. Επίσης οι υποψήφιοι διπλωματούχοι πρέπει να καταθέσουν ένα αντίγραφο της εργασίας τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd) μία υπεύθυνη δήλωση συγγραφής που τη βρίσκουν στο:

       Site τμήματος: Τμήμα>Αιτήσεις>Έντυπα προπτυχιακών σπουδών>Υπεύθυνη δήλωση συγγραφής της εργασίας

 

     Οι αιτήσεις για ορκωμοσία θα γίνουν δεκτές έως τις 9 Νοεμβρίου 2018

 

    Εκ της γραμματείας