Department Department Department Department Department Department Department

Έναρξη διανομής βιβλίων από τον Εύδοξο χειμερινού εξαμήνου 2018-19

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.10.2018
Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων 

για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 

και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.
 
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την δήλωση των βιβλίων σας στο site: https://eudoxus.gr/Students (ανεξάρτητα από την δήλωση τμαθημάτων στο Τμήμα). 
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων όταν ανακοινωθεί η έναρξη των δηλώσεων 

στο ΤΧΜ και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία θα συμπεριλάβουν

κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών 

δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε 

στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).