Department Department Department Department Department Department Department

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου, Επί Διπλώματι Προπτυχιακών Φοιτητών για την Διπλή Εξεταστική του Χειμερινού Εξάμηνου του Ακ. Έτους 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.12.2018

 

Παρακαλούνται οι ΕΠΊ ΔΙΠΛΏΜΑΤΙ φοιτητές που έχουν περατώσει το Πέμπτο έτος Σπουδών και θέλουν να συμμετάσχουν στην Διπλή Εξεταστική με μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου, να προβούν σε δηλώσεις Μαθημάτων, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) μέχρι την 11η Ιανουαρίου  2019.

Σε περίπτωση προβλήματος να προβούν σε σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι 12/1/2019.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2019.
 
Από τη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών