Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εξέτασης - Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.01.2019

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος  "Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες" είναι τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:30 - 20:30 στις αίθουσες ΠΑΜ15, ΠΑΜ3, ΠΑΜ4, ΠΑΜ5 και ΠΑΜ6, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα εξεταστικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (https://www.bma.upatras.gr/images/new/Progekset24122018.pdf).

 

Η διδάσκουσα,

Ελένη Καρφάκη.