Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Φεβρουάριος 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.01.2019

Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών, προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Όλες οι παρουσιάσεις του παλαιού συστήματος θα γίνουν στις 20 Φεβρουαρίου 2019

και του νέου συστήματος θα γίνουν από τις 21 έως 22 Φεβρουαρίου 2019,

στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα παρουσίασης τους.

 

Εκ της Γραμματείας