Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εξέτασης Ρωσικής Γλώσσας Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.01.2019

Πρόγραμμα εξέτασης Ρωσικής Γλώσσας για την Εξεταστική Ιανουαρίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019 (Χειμερινό Εξάμήνο).

ΡΩΣΙΚΑ I,  IIΙ

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019.

Ώρα: 11.00 - 13.00 μμ.

Αίθουσα: T11  ( ΠΤΔΕ)

 

Η Διδάσκουσα 

 

Ιωαννίδου Νούλα

Τηλ: 2610 997-703

Email: ioannid@upatras.gr