Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εξέτασης Γαλλικής Γλώσσας Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.01.2019

Πρόγραμμα εξέτασης Γερμανικής Γλώσσας για την Εξεταστική Ιανουαρίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019 (Χειμερινό Εξάμήνο).

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα: 09.00 – 11.00 στο κτήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΥΛΗ:  GRAMMAIRE DOSSIERS 1,2,3,4,5.

UNITÉS 0,1 MÉTHODE PRÊTS…. PARTEZ A1… A2!

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα: 09.00 – 11.00 στο κτήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΥΛΗ: UNITÉS 09,10,11,12 MÉTHODE VITE ET BIEN 1

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα: 11.00 – 13.00 στο κτήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΥΛΗ: UNITÉ 0 MÉTHODE PRÊTS…. PARTEZ B1

COCKTAILS (TEXTE)

LES DEUX BRILLANTS (TEXTE)

UNITÉS 1,2,3,4 MÉTHODE VITE ET BIEN 2 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα: 11.00 – 13.00 στο κτήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΥΛΗ: PROPOS SUR LA VITESSE (TEXTE)

LE PASSE MURAILLE (TEXTE)

PARISIENS ET PROVINCIAUX (TEXTE

 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι ας απευθύνονται στον διδάσκοντα, είτε προσωπικά στις ώρες γραφείου, είτε με e-mail.

Ώρες γραφείου: Τρίτη 09.30-11.30 και Πέμπτη 09.30-11.30

 

Ο Διδάσκων

 

Δρ.Ανδρέας Βελισσάριος

Ε.Ε.Π. στο Δ.Ξ.Γλ.