Department Department Department Department Department Department Department

Υποτροφίες Τουρκίας 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.01.2019

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Υποτροφίες Τουρκίας 2019», οι οποίες προσφέρουν την δυνατότητα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία, μπορούν να κατατεθούν από 15 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2019.

Οι εν λόγω αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω διαδικτύου και οι σχετικές πληροφορίες υφίστανται στην διεύθυνση www.turkiyeburslari.gov.tr.

Παρακαλούμε όπως ανακοινώσετε το ως άνω σχετικό σε φορείς / άτομα που ενδέχεται να ενδιαφερθούν για τις συγκεκριμένες υποτροφίες.

Με εκτίμηση,
Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Αθήνα