Department Department Department Department Department Department Department

ΑΚΡΟΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.02.2019

Οι ενδιαφερόμενοι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων καλούνται

από τις 11 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019 να υποβάλουν

τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο  http://www.upatras.gr/el/node/6357

ή έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.