Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών Παλαιού και Νέου Συστήματος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.02.2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών σύμφωνα με το παλαιό και το νέο σσυστημα θα πραγματοποιηθούν στις 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

 

Εκ της Γραμματείας