Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφής Εξαμήνου Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.02.2019

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, τόσο του προγράμματος που οδηγεί σε ΜΔΕ, όσο και του προγράμματος που οδηγεί σε Δ.Δ., καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών», να προβούν σε ανανέωση εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από 18.02.2019– 20.03.2019 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword

Σημείωση: Όσοι εκ των φοιτητών δεν διαθέτουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία για την ανανέωση της εγγραφής τους.