Department Department Department Department Department Department Department

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2019

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 15.00΄-17.30΄

Ή

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 11.00΄-13.30΄

 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 11.00΄-13.30΄

Ή

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΚΕΥΗ 15.00΄-17.30

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.