Department Department Department Department Department Department Department

Δηλώσεις Μαθημάτων Προπτυχιακών Φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.03.2019

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές να προβούν σε δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) μέχρι την 20η  Απριλίου 2019 σύμφωνα με την  απόφαση της   Κοσμητείας.

Σε περίπτωση προβλήματος να προβούν σε σχετική  αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι 22/04/2019.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου 2019.

Επισημαίνεται ότι: το μάθημα επιλογής "ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" μπορούν να το δηλώσουν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος για να ενταχθούν στα προγράμματα «ΕΣΠΑ» ή «ΚΗΔΑΛΙΩΝ» και να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση. Η ενημέρωση των φοιτητών για την διαδικασία υλοποίησης της  Π.Α. για το 2019 έχει πραγματοποιηθεί μετά από ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΤΧΜ Παν. Πατρών από τον Διδάσκοντα και Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, καθηγητή.  

 
Από τη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών