Department Department Department Department Department Department Department

Δηλώσεις μαθημάτων υποψηφίων διδακτόρων Εαρινού εξαμήνου 2018-19

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.04.2019

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, να συμπληρώσουν

το έντυπο δήλωσης μαθημάτων (επισυνάπτεται), ως προς τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

στο εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019 και, αφού το έχει συνυπογράψει ο επιβλέπων καθηγητής τους,

να το προσκομίσουν στη Γραμματεία το αργότερο έως 12/04/2019.

Οι φοιτητές που έχουν τελειώσει με τις υποχρεώσεις τους ως προς τα μαθήματα,

δηλώνουν μόνο την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής, συμπληρώνοντας το πεδίο: Έρευνα.

Υπενθύμιση:  

1. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές - υποψήφιους διδάκτορες που εισήχθησαν

σε ακ. έτη προηγούμενα του 2015-2016, ισούται και με ανανέωση εγγραφής.

2.Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που δεν έχουν προβεί σε Δήλωση Προτίμησης Επιβλέποντος,

οφείλουν να το πράξουν μέχρι πριν το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου,

συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το σχετικό έντυπο (Δ3) στη Γραμματεία.

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα δύο έτη φοίτησης στο Δ.Π.Σ.

από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους,

πρέπει να προετοιμάζονται για την παρουσίαση του Σεμιναρίου Προόδου της Διδακτορικής Διατριβής τους

μέχρι πριν το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου.

4. Η Ετήσια Έκθεση Προόδου υποβάλλεται μία φορά το χρόνο,

το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του εκάστοτε έτους. (έντυπο Δ4α)

5. Η μη ανανέωση εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα,

χωρίς προηγούμενη αίτηση χορήγησης αναστολής φοίτησης

συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα.