Department Department Department Department Department Department Department

Κατάταξη φοιτητών Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.03.2019

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί την κατάταξη των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Χημικών Μηχανικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οποίοι/ες από τους 42 δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ να το δηλώσουν (υπεύθυνη δήλωση ακύρωσης) μέχρι  10/04/2019.

Οι 42 προκριθέντες θα πρέπει το αργότερο μέχρι 10/05/2019 να έχουν κατοχυρώσει τον φορέα που θα απασχοληθούν.

Η κατοχύρωση είναι έγκυρη αφού έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση φορέα & φοιτητή στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Π.Α. φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)                                                       

Οι επιλαχόντες να είναι σε αναμονή σε περίπτωση ακύρωσης!!!

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Γ. Αγγελόπουλος