Department Department Department Department Department Department Department

1η Ενημερωτική Συνάντηση Επιλεχθέντων Και Επιλαχόντων Φοιτητών/τριων (Μέχρι Και Τον Αριθμό 50)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.03.2019

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα πραγματοποιήσουν Π.Α. για το έτος 2019 σε  γενική ενημέρωση, την Πέμπτη 04/04/2019 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 1 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 1ος όροφος κεντρικό κτήριο.

Παρακαλούμε να είστε όλοι εκεί για τυχόν ερωτήματα και απορίες σε σχέση με την Π.Α. διότι στην ενημέρωση θα παρευρίσκεται και η υπεύθυνη  του γραφείου πρακτικής άσκησης  Πανεπιστήμιου Πατρών κ. Λουΐζα Βαγγελατου.

Υ.Γ.    Στη συνάντηση οι 42 επιλεχθέντες να έχουν και τα προσωπικά τους στοιχεία (Α.Δ.Τ. , Α.Μ.Κ.Α. Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ)