Department Department Department Department Department Department Department

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.04.2019

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Μαΐου 2019 από 08.30-14.30 και

θα καλύψει θέματα Υγείας και Ασφάλειας στους εργαστηριακούς χώρους.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και τις δύο ημέρες

(και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου) 

για όλους τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών, 

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως μεταπτυχιακοί φοιτητές 

σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου πιστοποιείται τόσο από την παρακολούθηση και των δύο ημερών

όσο και από την εξέταση η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και άλλες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν

στον ιστότοπο του Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας (http://osh.upatras.gr).

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ