Department Department Department Department Department Department Department

Σχετικά με τις Δηλώσεις Μαθημάτων Προπτυχιακών Φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.05.2019

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει μαθήματα ακόμη,

να προβούν σε δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας

(Ακαδημαϊκό Έργο) μέχρι την 12η   Μαίου  2018 .

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή 

και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου 2019.