Department Department Department Department Department Department Department

Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου, Επί Διπλώματι Προπτυχιακών Φοιτητών για την Διπλή Εξεταστική του Εαρινού Εξάμηνου του Ακ. Έτους 2018-2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.05.2019

Παρακαλούνται οι ΕΠΊ ΔΙΠΛΏΜΑΤΙ φοιτητές που έχουν περατώσει το Πέμπτο έτος Σπουδών

και θέλουν να συμμετάσχουν στην Διπλή Εξεταστική με μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου,

να προβούν σε δηλώσεις Μαθημάτων, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) 

από 13 Μαίου 2019 έως 31 Μαίου 2019.

Σε περίπτωση προβλήματος να προβούν σε σχετική αίτηση

στην Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι 31/5/2019.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας

καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα είναι δυνατή

η συμμετοχή στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2019.
 

Από τη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών