Department Department Department Department Department Department Department

Ημερομηνίες Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Ιούλιος 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.05.2019

Το Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος έχει ως εξής:

Όλες οι παρουσιάσεις του παλαιού συστήματος θα γίνουν στις 3 Ιουλίου 2019 και του νέου συστήματος θα γίνουν από τις 4 έως 5 Ιουλίου 2019, στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα παρουσίασης τους.

 

Εκ της Γραμματείας