Department Department Department Department Department Department Department

Έναρξη του Χρηματοδοτούμενου Ερευνητικού Έργου AlgaPHESH

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.05.2019

Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (LBEET) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

(http://www.lbeet.eu/el/) ξεκινά την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο:

  • Παραγωγή φαινολικών συστατικών από μικροφύκη και χαρακτηρισμός του υπολείμματος βιομάζας

          για αξιοποίηση σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας

         Production of phenolic compounds from microalgae and characterization of biomass residue

         for utilization in fish farming facilities) AlgaPHESH

με Συντονιστή και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Κορνάρο.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων,

με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Λάμαρη και

με την Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Χατζηαντωνίου.

 

Το έργο ενισχύεται χρηματοδοτικά στα πλαίσια της πρόσκλησης των Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» -

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»/ Τομέας προτεραιότητας 3-ΑΓΡ:

Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων/ Περιοχή 3.14 Υδατοκαλλιέργειες - Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών

προϊόντων (domestication of the sea)/ Προτεραιότητα 3.14.1: Αναγνώριση και απομόνωση βιοδραστικών

ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς που έχουν φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον (καλλυντικά, τρόφιμα, κλπ).

 

Το AlgaPHESH στοχεύει στην αξιοποίηση της βιομάζας μικροφυκών ως πρώτη ύλη για την παραγωγή φαινολικών

συστατικών με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση για χρήση σε καλλυντικά σκευάσματα, ενώ το υπόλειμμα της

κυτταρικής μάζας θα χαρακτηριστεί ως προς το περιεχόμενό του σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες

και χρωστικές ουσίες με στόχο την αξιοποίησή του στην εκτροφή ζωοπλαγκτού ή ιχθύων σε εγχώριες μονάδες

ιχθυοκαλλιέργειας. Το έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο αντικείμενο της

βιοτεχνολογικής παραγωγής φαινολικών συστατικών από μικροφύκη για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα,

ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στη δημιουργία νέων φυσικών πρώτων υλών για την παρασκευή ιχθυοτροφών.

 

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες.

 

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα (http://www.chemeng.upatras.gr/el)

καθώς και στην ιστοσελίδα (http://www.lbeet.eu/el/) στα τέλη Ιουνίου 2020.