Department Department Department Department Department Department Department

Ρωσική Γλώσσα - Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2019

Η εξέταση του μαθήματος ΡΩΣΙΚΑ  ΙΙ,  ΙV θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2019 (Σάββατο)  ώρα 11: 00 – 13:00μ.μ.  στην αίθουσα  T10 (ΠΤΔΕ).

- Η ύλη εξετάσεων για τα  Ρώσικα II  είναι τα ακόλουθα

       κεφάλαια από το βιβλίο <<РУССКИЙ  ЯЗЫК.

       ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС.>>Κεφ. 4,5,6  (σελ.53-94)

- Εξεταστέα  ύλη για τα  Ρώσικα IV  από το βιβλίο

     <<РУССКИЙ ЯЗЫК.ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. >>

        κεφ. 9,10 (σελ.126 -160)

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα προαιρετικά θα εξεταστούν την ίδια ώρα στην ίδια αίθουσα.

Ώρες γραφείου κατά την εξεταστική Ιουνίου 2019:

  • Τρίτη 12.00-14.00
  • Παρασκευή 12.00-14.00
     

Η Διδάσκουσα  


Ιωαννίδου Νούλα  
Τηλ: 997-703
email: ioannid@upatras.gr