Department Department Department Department Department Department Department

Γερμανική Γλώσσα - Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2019

Η εξέταση του μαθήματος Γερμανικά ΙΙ & ΙV θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2019 (Σάββατο)  ώρα 11: 00 – 13:00μ.μ.  στην αίθουσα  T15 (ΠΤΔΕ).

Ώρες γραφείου κατά την εξεταστική Ιουνίου 2019:

  • Τρίτη 12.00-14.00
  • Παρασκευή 12.00-14.00
     

Η Διδάσκουσα  


Φ. Σάββα
Τηλ: 2610 997705
email: fsava@upatras.gr