Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση έναρξης του Ερευνητικού Έργου ALGAVISION

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2019

Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (LBEET) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (http://www.lbeet.eu/el/) ξεκινά την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο:

  • “Απομόνωση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού από λιμνοθάλασσες με απώτερο σκοπό την μαζική παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών, λιπαρών οξέων, χρωστικών και αντιοξειδωτικών”- Aκρωνύμιο: ALGAVISION
  • “Isolation and cultivation of local microALGAe species from lagoons with the VISION of mass production of antimicrobial substances, fatty acids, pigments and antioxidants” – Acronym: ALGAVISION

με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχάλη Κορνάρο. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Ζωολογίας με Επιστημονικά Υπεύθυνο και Συντονιστή του έργου τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παύλο Μακρίδη.

 Το έργο ενισχύεται χρηματοδοτικά στα πλαίσια της πρόσκλησης των Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» -«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»/ Τομέας προτεραιότητας 3-ΑΓΡ:Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων/ Περιοχή 3.14 Υδατοκαλλιέργειες - Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea)/ Προτεραιότητα 3.14.2: Αναγνώριση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού. Παραγωγή προϊόντων από φύκη (έλαια, αντιοξειδωτικά, φυσικές χρωστικές, ενεργοί πολυσακχαρίτες, βιοδραστικά πρόσθετα, συμπληρώματα).

Οι στόχοι του έργου ALGAVISION είναι:

(α) Να απομονωθούν και να ταυτοποιηθούν τοπικά είδη μικροφυκών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε μαζική καλλιέργεια, χρησιμοποιώντας στοιχεία της μορφολογίας των κυττάρων καθώς και μοριακές μεθόδους (αλληλούχιση του 18S rDNA),

(β) Να εντοπιστούν οι βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας για το κάθε είδος

(γ) να εντοπιστούν βιοδραστικές ουσίες στα στελέχη μικροφυκών που θα απομονωθούν

(δ) να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή των ουσιών αυτών μεταβάλλοντας τις συνθήκες καλλιέργειας, και

(ε) να ελεγθεί η δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια σε κάποια από αυτά τα μικροφύκη χρησιμοποιώντας φωτοβιοαντιδραστήρες.

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο σε κατά προσέγγιση τρία χρόνια (Ιούνιος του 2022) στην ιστοσελίδα του έργου (www.algavision.weebly.com), στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (http://www.lbeet.eu/el/). Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο και θα παραμείνουν διαθέσιμα για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.