Department Department Department Department Department Department Department

Τελετες Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης & Καθομολόγησης Διδακτόρων - Ιούλιος 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.06.2019

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης ορίστηκε για την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.30 πμ  και η τελετή Καθομολόγησης Διδακτόρων έχει ορισθεί για την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 πμ.

Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" στον Α' όροφο του κεντρικού κτηρίου Διοίκησης και Πρυτανείας.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος επιθυμούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω τελετές, καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες όπως αναφέρονται στα δικαιολογητικά για Ορκωμοσία Μ.Δ.Ε και Ορκωμοσία Διδακτόρων.

Εκ της Γραμματείας