Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Ιούλιος 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.06.2019

Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών, προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Όλες οι παρουσιάσεις του παλαιού συστήματος θα γίνουν στις 2 Ιουλίου 2019 και του νέου συστήματος θα γίνουν από τις 3 έως 4 Ιουλίου 2019, στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα παρουσίασης τους.

 

Εκ της Γραμματείας