Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών – Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.07.2019

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών – Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2019

Για τους φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό

Οι παρουσιάσεις παλαιού και νέου συστήματος θα γίνουν στις 5 Σεπτεμβρίου 2019. Οι προπτυχιακοί φοιτητές  που θέλουν να παρουσιάσουν την συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση παρουσίασης διπλωματικής (ανάλογα με το σύστημα διεξαγωγής) μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Αίτηση παρουσίασης μέσω του παλαιού συστήματος

Αίτηση παρουσίασης μέσω του νέου συστήματος

Κανονικές ημερομηνίες διπλωματικών εργασιών /Επαναληπτικές εξετάσεις

Όλες οι παρουσιάσεις του παλαιού συστήματος θα γίνουν στις 2 Οκτωβρίου 2019 και του νέου συστήματος θα γίνουν από τις 3 έως 4 Οκτωβρίου 2019, στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. 

Σχετικά με τις αιτήσεις παρουσίασης διπλωματικής που πρέπει να υποβάλουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα υπάρξει νεότερη ανάρτηση.

 

Εκ της Γραμματείας