Department Department Department Department Department Department Department

Επανεγγραφή Προπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινού Εξαμήνου (από το Β' Έτος και μετά)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.08.2019

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μας (από το Β' έτος φοίτησης και μεγαλύτερο) μπορούν να κάνουν επανεγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2019.

Εκ της Γραμματείας