Department Department Department Department Department Department Department

Αγγλικά - Ανακοίνωση Εξέτασης, Σεπτέμβριος 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.09.2019

Η Εξέταση στα Μαθήματα ENGLISH 1 AND TECHNICAL ENGLISH 1 θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη  4/9/2019 ΚΑΙ   ΩΡΑ   9-11 π.μ  στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών.

Η Υπεύθυνη

 

Α. Χρυσανθοπούλου