Department Department Department Department Department Department Department

Ρωσική Γλώσσα - Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.08.2019

Η εξέταση του μαθήματος ΡΩΣΙΚΑ  ΙΙ,  ΙV θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 (Παρασκευή) και  ώρα 16.30 - 18.30  στην αίθουσα  T15 (ΠΤΔΕ).

Ώρες γραφείου κατά την εξεταστική Ιουνίου 2019:

  • Τρίτη 12.00-14.00
  • Παρασκευή 12.00-14.00
     

Η Διδάσκουσα  


Ιωαννίδου Νούλα  
Τηλ: 997-703
email: ioannid@upatras.gr