Department Department Department Department Department Department Department

Γερμανική Γλώσσα - Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.08.2019

Η εξέταση του μαθήματος Γερμανικά ΙΙ & ΙV θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 (Παρασκευή) και ώρα 16.30 - 18.30  στην αίθουσα  T16 (ΠΤΔΕ).

Ώρες γραφείου κατά την εξεταστική Ιουνίου 2019:

  • Τρίτη 12.00-14.00
  • Παρασκευή 12.00-14.00
     

Η Διδάσκουσα  


Φ. Σάββα
Τηλ: 2610 997705
email: fsava@upatras.gr