Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.09.2019

Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών, προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α/Α

Ώρα

Φοιτητής

ΘΕΜΑ

Επιβλέπων/

ΤριμελήςΕπιτροπή

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α΄ΤΟΜΕΑΣ

Τριμελής Επιτροπή: καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος, Μιχαήλ Κορνάρος, Ιωάννης Κούκος

 

7

17:00-17:45

Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης του αμμωνιακού αζώτου στην καλλιέργεια του μικροφύκους Chlorella Vulgaris  για παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων.

M. Koρνάρος

8

17:45-18.30

Χριστίνα Βασιλακοπούλου

Πηγές ατμοσφαιρικών οργανικών σωματιδίων στην Ελλάδα

Σ. Πανδής

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα παρουσίασης τους.

 

Εκ της Γραμματείας