Department Department Department Department Department Department Department

Πρακτική Άσκηση 2019 - Ανακοίνωση Παρουσιάσεων Εργασιών Φοιτητών-τριών που Πήραν Μέρος στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.09.2019

Την Τρίτη (24-09-2019) και Τετάρτη (25-09-2019) θα πραγματοποιηθούν οι  Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών –τριών που πήραν μέρος στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» κατά την θερινή περίοδο 2019.

ΧΩΡΟΣ :  ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΜ4  (Ισόγειο ΤΧΜ)

Κατά την Παρουσίαση της Εργασίας κάθε φοιτητής –τρια θα πρέπει να παραδίδει  την εργασία του/της εκτυπωμένη και δεμένη σε τεύχος καθώς επίσης και ένα cd που θα περιέχει την εργασία και την δεκάλεπτη παρουσίαση.

Παρακαλούμε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο φοιτητή –τριας και το έτος εκπόνησης της Π.Α. στο cd και στην εργασία. 

Υπενθύμιση των εγγράφων:

  1. Πιστοποιητικό Γραμματείας Ενεργού Φοιτητή –τριας
  2. Δελτία εισόδου και εξόδου Πρακτικής Άσκησης, αφού έχουν υποβληθεί, εκτυπωθεί και υπογραφεί http://microdata.upatras.gr/
  3. Ημερολόγιο Εργασιών (έντυπο)
  4. Βεβαίωση του φορέα για το χρονικό διάστημα και το καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έντυπο)
  5. Δελτίο Αξιολόγησης του Ασκούμενου από τον Επόπτη του φορέα (έντυπο)
  6. Εκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή –τριας (έντυπο)

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Γ.Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΧΜ

Υ.Γ.  Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα παρουσίασης. (Παρακαλούμε για την τήρηση του χρονικού ορίου της 10-λεπτης παρουσίασης)