Department Department Department Department Department Department Department

Θεσμός του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.09.2019

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία, συνεχίζει

για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 την υλοποίηση του ιδιαίτερα επιτυχημένου

θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων». Στόχος  παραμένει η διάχυση της ποιοτικής και έγκυρης

επιστημονικής γνώσης με σεβασμό στην επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου για διαρκή επιμόρφωση.

Ο θεσμός αυτός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την ηλικία και το επίπεδο σπουδών του,

να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα, τα οποία ο ίδιος θα επιλέξει από τα προσφερόμενα προγράμματα

σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματός μας που διαθέτουν μαθήματα για τον σκοπό αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έντυπα ή ηλεκτρονικά

από 30 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου 2019 στο σύνδεσμο: http://www.upnet.gr/auditioner-application 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο:https://www.upatras.gr/el/node/6357 

Το συντονισμό της δράσης έχει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας