Department Department Department Department Department Department Department

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών για το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.09.2019

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημείας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ενημερώνει ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 27/09/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.

To κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://polymers-composites.upatras.gr

Από τη Γραμματεία