Department Department Department Department Department Department Department

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ( ΡΩΣΙΚΑ Ι-ΙΙΙ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.09.2019

                             ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

                                ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ  2019-2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       ΔΕΥΤΕΡΑ       15.00 -18.00 (Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)

 ΡΩΣΙΚΑ-Ι                                   ή

 (τμήματα αρχαρίων )    ΠΕΜΠΤΗ        15.00-18.00 ( Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)

                                                    ή

                                       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12.00-15.00 (Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΡΩΣΙΚΑ-ΙΙΙ                     ΤΕΤΑΡΤΗ       15.00-18.00 (Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   07.10.2019

                                           Ω Ρ Ε Σ     Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

                                           ΔΕΥΤΕΡΑ       12.30-14.30

                                     ΤΕΤΑΡΤΗ        12.30-14.30

                                                                                 Η διδάσκουσα

                                                                                   Ν.Ιωαννίδου