Department Department Department Department Department Department Department

Γαλλική Γλώσσα - Προσωρινό Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.10.2019

Επισυνάπτεται το πρωσορινό πρόγραμμα μαθημάτων γαλλικής γλώσσας για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Γαλλικά I:  Δευτέρα  15:00 - 18:00 ή Τρίτη 11:00-14:00

Γαλλικά III: Πέμπτη 11:00 - 14:00 ή Παρασκευή 15:00 - 18:00

Οι φοιτητές των τμημάτων που στο τμήμα τους, η ξένη γλώσσα προσφέρεται μόνο για ένα εξάμηνο αδιαβάθμητα, μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα του οποίου
το επίπεδο ανταποκρίνεται στις γνώσεις τους. Στο χειμερινό εξάμηνο τα επίπεδα που προσφέρονται είναι

1/ αρχαρίων     Γαλλικά I
2/ προχωρημένων    Γαλλικά III

Τα μαθήματα είναι ανοικτά και για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ώρες Κοινού:    Τρίτη     09:00-11:00 & Πέμπτη    09:00-11:00
 

Ο Διδάσκων


Ανδρέας Βελισσάριος
E-mail: avelissa@upatras.gr