Department Department Department Department Department Department Department

Ολοκλήρωση Εγγραφών Πρωτοετών Κυπρίων Προπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2019

Παρακαλούνται οι Κύπριοι Πρωτοετείς Προπτυχιακοί φοιτητές να περάσουν από τη Γραμματεία ώστε να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής και τους κωδικούς σας πρόσβασης στις υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Εκ της Γραμματείας