Department Department Department Department Department Department Department

Δήλωση Συμμετοχής στις Συνεντεύξεις από Εταιρείες στα Πλαίσια του 7ου Forum Ανάπτυξης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.10.2019

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην εκδήλωση με θέμα «Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη» που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 22ου Forum Ανάπτυξης, στο Συνεδριακό Χώρο του Ξενοδοχείου Αστήρ της πόλης των Πατρών, στις 23 Νοεμβρίου 2019.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η σε βάθος ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και οι προοπτικές για το μέλλον, στο επίπεδο της χώρας, της περιοχής αλλά και του Πανεπιστημίου Πατρών, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας σαν αφορμή το παράδειγμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ταυτόχρονα θα γίνουν συνεντεύξεις από εταιρείες προς φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε μια διαδικασία επιλογής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Διπλωματικής Εργασίας/Εργασίας.

Για την συμμετοχή τους, στις συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΩΡΑ 23:59

 

Επισήμανση: Στην περίπτωση που επιλεγείτε να δώσετε συνέντευξη, θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα στο email επικοινωνίας που θα δώσετε, ενώ κατά την επίσκεψή σας στο χώρο συνέντευξης θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένο και εκτυπωμένο βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass.

Attached files