Department Department Department Department Department Department Department

Δηλώσεις Μαθημάτων Μεταπτ. Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων_Χειμερ. Εξάμ. 2019-2020

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.10.2019

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, τόσο του προγράμματος που οδηγεί σε ΜΔΕ, όσο και του προγράμματος που οδηγεί σε Δ.Δ. να προβούν σε δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 το αργότερο έως 31/10/2019 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword

Όσοι εκ των φοιτητών, μεταπτυχιακών ή υποψηφίων διδακτόρων, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τη δήλωση των μαθημάτων τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, παρακαλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 2610-969500, ηλ. δ/νση: secretary@chemeng.upatras.gr)

 

Υπενθύμιση για τους Μ.Φ. του προγράμματος που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε.:

  • Οι Μ.Φ., που ξεκινούν το δεύτερο εξάμηνο, να δηλώσουν τον επιβλέποντα της εργασίας τους στη Γραμματεία του Τμήματος, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. (βλ.: Ιστότοπο Τμήματος-Μεταπτ. Σπουδές- Οδικός Χάρτης για ΜΔΕ-Έντυπο Μ3: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ)
  • Οι Μ.Φ. που ξεκινούν το τρίτο εξάμηνο να δηλώσουν τριμελή και θέμα εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος. (βλ.: Ιστότοπο Τμήματος-Μεταπτ Σπουδές- Οδικός Χάρτης για ΜΔΕ -Έντυπο  Μ4: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΔΕ)

 

Από τη Γραμματεία