Department Department Department Department Department Department Department

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:Επανεγγραφή Προπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινού Εξαμήνου (από το Β' Έτος και μετά)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.10.2019
 

Υπενθυμίζουμε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές μας (από το Β' έτος φοίτησης και μεγαλύτερο) πρέπει να προβούν σε  επανεγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο  έως και τις 30 Οκτωβρίου 2019. μετά το Σύστημα κλείνει για να αρχίσουν οι δηλώσεις μαθημάτων που προυπόθεση έχουν την επανεγγραφή στο Χειμερινό Εξάμηνο.

Εκ της Γραμματείας