Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΔΜΣ & Διδακτορικών Διπλωμάτων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.10.2019

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθούν

την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, καθώς και το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης

Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019.


Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).