Department Department Department Department Department Department Department

Δηλώσεις Μαθημάτων Προπτυχιακών Φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2019-2020

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.11.2019

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές να προβούν σε δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό  Εξάμηνο 2019-20 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) μέχρι την 10η  Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με την  απόφαση της Κοσμητείας.

Σε περίπτωση προβλήματος να προβούν με σχετική  αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι 13/12/2019.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2020.

 
Από τη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών