Department Department Department Department Department Department Department

Ταξιδιωτικές κάρτες για πρωτοετείς φοιτητές

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.11.2019

Σας επισυνάπτουμε  ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

που αφορά σε προσφερόμενες ταξιδιωτικές κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρωτοετείς φοιτητές,

προκειμένου να  ταξιδέψουν στην Ευρώπη.